DIENSTEN

De kracht van INNOHOW is verbinden. Met als doel resultaat te boeken. Met die insteek biedt INNOHOW meerdere diensten in de agro & food aan.

INNOHOW adviseert over duurzame landbouw en circulaire economie. Terreinen waarop we inhoudelijk veel kennis en ervaring hebben. Ook bieden wij onafhankelijke deskundigheid op het gebied van dierlijke mest en andere organische meststoffen.

Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de relatie tussen burger en boer, stad en platteland, mens en dier.  Te denken valt dan aan procesbegeleiding en bemiddeling bij omgevingsdialogen in de veehouderij en aan het opzetten van initiatieven rondom varkens met als doel de relatie burger-boer te verbeteren. Maar ook het opzetten en begeleiden van stadslandbouwprojecten of het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen valt daaronder. En niet te vergeten ons eigen initiatief de mobiele slachterij. Daarmee hebben we zelfs in 2019 de finale gewonnen van Het Beste Idee van Varkensland 2019!